HD en ED uitslagen

Zodra Busted de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt, wordt ze geröntgend op HD en ED